Polska w strukturach UE znajduje się już od 15 lat. Wymierne korzyści jej członkostwa możemy zauważyć na każdym kroku chodząc jak co dzień do szkoły lub na pobliski plac zabaw.

Rozwój handlu

Unijne fundusze mają ogromny wpływ na rozwój polskich inwestycji i handlu. Do 2020 r. Polsce przyznano 175 mld euro. Dzięki tym środkom mogło powstać wiele nowych firm i małych przedsiębiorstw. Na krajowy rynek zaczęły wkraczać zagraniczni kontrahenci a co za tym idzie nasz kraj rozwinął się również we współpracy z innymi przedsiębiorcami.

Ekonomicznie po 15 latach w kręgach Unii Europejskiej Polska wypada dużo lepiej niż w 2003 r. PKB wzrosło o około 100 % a więc teoretycznie zamożność Polaków się podwoiła. Naszych rodaków stać na więcej i na więcej mogą sobie obecnie pozwolić. Bardzo dużo korzyści otrzymała polska wieś, przyznano jej 46 mld euro z czego ponad połowa to bezpośrednie dopłaty. Za uzyskane pieniądze rolnicy mogli wymienić maszyny i wybudować własną infrastrukturę.
Infrastruktura
Namacalną korzyścią jaką Polska uzyskała jest rozbudowana infrastruktura. Widać to przez rozwiniętą sieć autostrad i dróg ekspresowych oraz wyremontowane dworce. Powstały także nowe porty lotnicze jak np. lotnisko w Gdańsku. Wsparcie finansowe otrzymały również placówki oświatowe i szkoły wyższe dzięki, którym były wstanie się rozbudować. W całym kraju wybudowano nowoczesne boiska przyszkolne „orliki” i place zabaw dla najmłodszych. W przeciągu 15 lat udało się w naszym kraju wybudować dużo ponad 3 tyś kilometrów dróg gdzie w 2004 r. liczba dróg szybkiego ruchu wynosiła 670 km.

Straty

Niestety istnieje druga strona medalu czyli negatywne skutki członkostwa. Głównym argumentem eurosceptyków jest ten mówiący iż Polska w 2004 r. utraciła suwerenność.

(Porównanie UE do ZSRR)
Unia Europejska ustanawia prawo, które stoi wyżej w hierarchi niż prawo polskie. Narzuca również limity na choćby mleko czy cukier w związku z czym wiele cukrowni musiało zostać zamkniętych. Zlikwidowano w przeciągu ostatnich 15 lat większość zakładów przemysłowych. Bardzo mocno urosły wpływy obcych państw, głównie Niemiec.