Ciekawostki

W europejskiej wspólnocie

W europejskiej wspólnocie

Polska w strukturach UE znajduje się już od 15 lat. Wymierne korzyści jej członkostwa możemy zauważyć na każdym kroku chodząc jak co dzień do szkoły lub na pobliski plac zabaw. Rozwój handlu Unijne fundusze mają ogromny wpływ na rozwój polskich inwestycji i handlu. Do 2020 r. Polsce przyznano 175 mld euro. Dzięki tym środkom mogło…

Staropolskie innowacje językowe

Staropolskie innowacje językowe

Wymiana śródgłosowego –ar- w –er-, a więc wymowa typu: umer, poder, terli, umerlak nie jest obecnie systemowa, podobnie jak przejście nagłosowego ja->je- I ra->re-. Przejście –ar- w –er- jest zjawiskiem starym, obejmującym niegdyś całą północną Polskę. Zmiana ta pojawiła się tylko w niektórych formach czasowników: trzeć, drzeć, uprzeć, zaprzeć oraz rzeczowników odczasownikowych, np tartak, tarcica,…

Egzamin maturalny z języka polskiego

Egzamin maturalny z języka polskiego

Język polski na poziomie rozszerzonym liczy się w punktacji na bardzo wiele kierunków studiów. Jest to powodem, dla którego bardzo wielu uczniów szkół średnich decyduje się na to rozszerzenie i z zapałem przygotowuje się, aby uzyskać z niego jak najlepszy wynik procentowy. Na czym jednak polega egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i…