Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na naukę nowego języka. Im młodsze dziecko, tym łatwiej osłuchuje się, poznaje, uczy się innego języka i staje się dwujęzyczne. Wydaje się, że ta łatwość uczenia się innego języka zdaniem ekspertów wynika z faktu, że w pierwszych latach dzieciństwa rozwijają się pewne obszary mózgu, które mają fundamentalne znaczenie w nauce języka.

Niektóre badania pokazują, że dzieci, które mówią w dwóch językach, szybciej rozwijają pewne umiejętności, takie jak selektywna uwaga, zdolność do koncentrowania się na ważnych szczegółach i ignorowania mylących lub rozpraszających informacji.

Co to znaczy być dwujęzycznym?

Osoba dwujęzyczna to ktoś, kto potrafi zrozumieć, porozumieć się i wyrazić się jasno, doskonale i precyzyjnie w dwóch różnych językach. Dwujęzyczność to rzeczywistość w wielu rodzinach. Imigracja jest jednym z czynników, który tworzy potrzebę nauki więcej niż jednego języka. W wielu domach dzieci przyzwyczajają się do słuchania rodziców mówiących w więcej niż jednym języku, czy to ze względu na ich pochodzenie, czy też dlatego, że po prostu chcą zachęcić dziecko do nauki języka w bardziej naturalny, codzienny sposób.

Zalety dwujęzyczności w dzieciństwie

Istnieje wiele powodów, dla których wielu rodziców dąży do tego, aby ich dzieci były dwujęzyczne. Przeprowadzka do innego kraju jest jedną z nich. Tak rozumiana zmiana oznacza, że poprzez nowy język i nowy kraj dziecko pozna także nową kulturę, co będzie niezwykle wzbogacające dla całej rodziny. Wiemy, że wielość kultur i języków stanowi nieobliczalne bogactwo i pęd ku postępowi.

Wprawdzie dziecko łatwiej przyjmuje język miejsca zamieszkania, bo jest to język, którym posługuje się poza domem, ale jeśli będziemy do niego mówić w innym języku, nauczy się go bez wysiłku i w sposób naturalny. Oczywiście dzieci nie chcą mówić w innym języku niż ten, którym posługują się z kolegami, koleżankami ze szkoły i innymi osobami. Ale jeśli chcesz, aby Twoje dziecko mówiło w języku rodziny matki lub ojca, to zależy to tylko od rodziców. Twoje dziecko nie chce się uczyć 2 języka? Sprawdź, jak je zachęcić: https://bajkowy.pl/jak-zachecic-dziecko-do-nauki-jezyka-obcego

Wielu rodziców uważa to za konieczne, aby wzbogacić przyszłość naukową i zawodową swoich dzieci. Wiele osób wierzy, że drugi lub trzeci język może w przyszłości otworzyć drzwi zawodowe dla ich dzieci.