Język polski na poziomie rozszerzonym liczy się w punktacji na bardzo wiele kierunków studiów. Jest to powodem, dla którego bardzo wielu uczniów szkół średnich decyduje się na to rozszerzenie i z zapałem przygotowuje się, aby uzyskać z niego jak najlepszy wynik procentowy. Na czym jednak polega egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i jak najlepiej się do niego przygotować?

Na czym polega rozszerzenie z języka polskiego?

Wiele osób, kiedy pierwszy raz ujrzy przykładowy arkusz egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym może być nieco zdziwionych. Nie znajdzie tam bowiem żadnych zadań zamkniętych: cały egzamin polega na napisaniu dłuższej formy pisemnej. Abiturienci mają do wyboru dwie opcje: stworzenie rozprawki problemowej bądź interpretacji utworu literackiego. Na rozszerzeniu obie formy są dosyć nieoczywiste i wymagają pewnego rozeznania z literaturą. Rozprawka problemowa polega na uważnym przeczytaniu załączonego tekstu i wychwyceniu jego tematu przewodniego – należy odnieść się do zdania autora i przytoczyć adekwatne konteksty. Najczęściej chodzi o wybrane zagadnienie z dziedziny literatury. Drugą formą jest interpretacja, najczęściej utworu lirycznego. Jest to opcja często uznawana za bardziej ryzykowną: wymaga dokładnego zrozumienia tego, co autor miał na myśli. Błędne zrozumienie przekazu twórcy może spowodować w przypadku wiersza, że cała praca uznana będzie za niezgodną z tematem. Niektórzy jednak, uczniowie mający żyłkę do pisania tego typu form pisemnych, właśnie w interpretacjach upatrują swojej siły i sposobu na dostanie się na wymarzone studia.

Jak się przygotować do rozszerzenia z języka polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest najbardziej nieprzewidywalnym spośród wszystkich, które można wybrać. Wybór odbywa się zaledwie z dwóch tematów, a ich tematyka może być wyjątkowo szeroka. Jest to ten rodzaj egzaminu, na który ciężko się po prostu wyuczyć: sprawdza on raczej umiejętności, a nie suchą wiedzę. Jedyną formą przygotowania musi być więc pisanie prac kontrolnych ze współpracą ze swoją polonistką. W żaden inny sposób nie wykształci się w sobie potrzebnych umiejętności sprawnego analizowania tego, co autor miał na myśli, stawiania poprawnych tez oraz wyrażania własnego zdania. Bogactwo językowe i szeroki wybór kontekstów zagwarantuje natomiast tylko jedna rzecz: czytanie książek. Warto przed egzaminem maturalnym na poziomie rozszerzonym przyswoić sobie jak najwięcej wartościowych pozycji, które mogą być po prostu pomocne w budowie pracy, ale także rozwijać ucznia w jego humanistycznych pasjach.