“Ponad słowami. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” to zbiorowe wydanie podręcznika do nauki języka polskiego, takich autorów jak Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska, co zapewnia nauczycielowi i uczniowi rzetelne i kluczowe do egzaminu informację.

Ponad słowami. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

“Ponad słowami. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” autorstwa Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska to podręcznik zawierający w sobie epokę romantyzmu, który w przejrzysty sposób przedstawia całą epokę literacką poprzez literaturę, poezję, prozę, sztukę, obrazy oraz filozofię.

W czytelnie oznaczonych blokach uczeń ma szansę szybko zrozumieć i nauczyć się danej treści językowej czy literackiej. Pozwala mu to też na rozwijanie swoich umiejętności czytania treści literackich, które zawierają w sobie motywy historyczne, artystyczne, filozoficzne, językowe czy społeczne. A dzięki dokładnemu opracowaniu treści językowych i literackich, uczeń ma szansę sprawnie i dokładnie omówić dany problem. “Ponad słowami. Język polski” składa się także z części językowej, potrzebnej do egzaminu maturalnego, łącząc kształcenie literackie z kształceniem językowym. W podręczniku znajdują się przydatne wskazówki i przykłady, dzięki którym uczeń rozwija swoje umiejętności retoryczne i stosowanie ich w wypowiedziach czy wypracowaniach pisemnych.

Podręcznik pozwala także uczniowi na samokształcenie, ponieważ zawiera przydatne treści powtórkowe na końcach rozdziałów.

Pozwala skutecznie i metodycznie kształcić umiejętności potrzebne na maturze, takie jak: interpretacja treści, pisanie wypracowań, czytanie ze zrozumieniem, zdolności językowe.

OPIS SERI

Seria „Ponad słowami” w łatwy do zrozumienia sposób ukazuje proces historyczno-literacki i podkreśla ciągłość kultury. Dzięki rozwijaniu kluczowych umiejętności przydatnych na maturze: interpretacji tekstu, krytycznego czytania tekstu, sprawności językowej oraz tworzenia wypowiedzi, stanowi skuteczne wsparcie w przygotowaniu egzaminu maturalnego. Jak podaje redaktor strony stargardinfo.pl, podręcznik dostępny jest również w tamtejszych księgarniach stacjonarnych.