Dzień: 16 czerwca 2021

Przyjemne sposoby na naukę języka

Przyjemne sposoby na naukę języka

Każdy ma gdzieś z tyłu głowy jakiś język obcy, którego zawsze chciał się nauczyć. Często jednak trudno jest zebrać się do samodzielnej nauki albo podjąć decyzję o zapisaniu się na kurs. Brak czasu lub motywacji skutecznie przeważają o odwlekaniu podjęcia edukacji. Z reguły poznawanie nowego języka kojarzy się z nudnymi zajęciami w szkole językowej, pracami…

Staropolskie innowacje językowe

Staropolskie innowacje językowe

Wymiana śródgłosowego –ar- w –er-, a więc wymowa typu: umer, poder, terli, umerlak nie jest obecnie systemowa, podobnie jak przejście nagłosowego ja->je- I ra->re-. Przejście –ar- w –er- jest zjawiskiem starym, obejmującym niegdyś całą północną Polskę. Zmiana ta pojawiła się tylko w niektórych formach czasowników: trzeć, drzeć, uprzeć, zaprzeć oraz rzeczowników odczasownikowych, np tartak, tarcica,…